Biogen patientfall

Om projekten

Ett verktyg skapat för att hjälpa läkare diagnosticera läkemedel för multipelskleros. Tog fram design för en webbapp avsedd för mobil. 

https://www.biogenpatientfall.se