Biogen patientfall

Om projekten

Webbapp av sedd för mobil i form av ett verktyg skapat för att hjälpa läkare diagnosticera läkemedel för multipelskleros.

https://www.biogenpatientfall.se