Johan Grönwall

I flera år har jag arbetat med idé/konceptproduktion, formgivning för en rad olika kunder med skiftande behov, kunskaper och affärsmodeller. Jag har haft uppdragsgivare inom Medical som bl a Biogen, Eli Lilly och CSL Behring – mest i form av olika webbprojekt men också produktlanseringar för bl a Eli Lilly. Exempel på andra kunder är Best Transport (bud), Sparbankerna (bank) och Nordic Green Energy (grön el).

För alla ovan nämnda kunder tog jag fram digital design, arbetade multikanalt och målgruppsanpassat vilket ledde till mätbara goda resultat. Tog fram en komplett ny grafisk identitet för Nordic Green Energy med internet och SoMe. I designrollen arbetade jag tvärfunktionellt med IT- och Säljavdelningen på Nordic Green Energy och tog fram digital grafik i syfte att genom inbound marketing (B2B) öka antalet leads och unika besök på hemsidan.

Är en 360° person med en lång kreativ erfarenhet. Tar helhetsgrepp på stora projekt och fokuserar på små utmaningar – lyssnar till olika stakeholders önskemål och producerar lösningar utifrån deras ”pain points”. Jag skapar multikanalt, tänker kommunikativt – alltid med kundnyttan i fokus, förstås. Och beställare/kunder brukar gilla att ha med mig att göra.

Är van att ha och ta eget kundansvar, skapa responsiv design genom wireframes, prototyping till slutleverans med alla leverabler. Tar fram kampanjer för SoMe som Facebook, Youtube, Insta m m.

Kan även print och tar fram t ex filmaffischer, annonser, broschyrer, outdoor, event/mässmaterial – allt man kan tänka sig. Beställer färdigt tryck och kvalitetssäkrar leveranser.

Jag arbetar förstås i Adobe CC med formgivning för webb och mobila plattformar (Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Zeplin, lite AE, InDesign). Skapar och producerar nyhetsbrev till kunder i Mailchimp samt PowerPoint-presentationer.

Välkommen att läsa mitt CV.