Nordic Green Energy Brand

Brand | Hemsida

2011 tog jag fram en ny grafisk profil där jag lät mig inspireras av de olika naturkrafterna och hur de samverkar i ett ömsesidigt beroende.